:: ลงนามถวายความอาลัย::
--->ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 <---
17 -21 เมษายน 2560 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ห้องวิชาการ อาคาร 2
1 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
2 –5 พฤษภาคม 2560 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
http://www.phanphit.ac.th โทร. 0-5372-1512 โทรสาร. 0-5372-2577 ส่งหนังสือราชการ: officer@phanphit.ac.th , Webmaster: admin@phanphit.ac.th