ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบปกติ และโควตา ปีการศึกษา 2560

:::| ชั้น ม.1 |:::
  ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล ผู้เข้าสอบ กดปุ่ม Enter   
**ไม่ต้องใส่ คำนำหน้านาม ป้อน ชื่อ หรือ สกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น**
:::| ชั้น ม.4 |:::
  พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล ผู้เข้าสอบ/ผู้ขอโควตา กดปุ่ม Enter   
**ไม่ต้องใส่ คำนำหน้านาม ป้อน ชื่อ หรือ สกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น**

ประกาศผลการสอบคัดเลือก [แบบไฟล์ pdf]
[ชั้น ม. 1] [ชั้น ม.4 -รอบปกติ] [รายชื่อ นร. ชั้น ม.4/1-4/10 (โควตา+สอบคัดเลือก]
เอกสารการมอบตัว และรายงานตัว ==>  


กำหนดการ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
รายการ ม.1 ม.4
ประกาศผล วันที่ 10 เมษายน 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560
รายงานตัววันที่ 10 เมษายน 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560
มอบตัววันที่ 10 เมษายน 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560
กลุ่มงานวิชาการ [ติดต่อสอบถาม]
โทร: 09-4706-4400, 09-4735-7583,09-4706-3300

http://www.phanphit.ac.th